Ακρίβος

Λατομεία Πλακών Συκής Πηλίου

Latest Posts

Από το 1997, με ιδιόκτητα λατομεία και εμπειρία στην εξόρυξη και επεξεργασία σχιστόλιθων και φυσικών πετρωμάτων από την περιοχή της Συκής στο Πήλιο.